Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

Asbestverwijdering

Uit onderzoek is gebleken dat blootstelling aan asbest een ernstig gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Daarom heeft de Nederlandse overheid sinds 1978 wetgeving ontwikkeld waardoor het (bedrijfsmatig) verwijderen van asbest en asbesthoudende producten aan voorschriften werd onderworpen. Zo kent Nederland sinds 1988 het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet en sinds 1993 het Asbestverwijderingsbesluit. Vanaf 1 maart 1996 is wettelijk bepaald dat asbest alleen verwijderd mag worden door een gecertificeerd bedrijf volgens het Procescertificaat Asbestverwijdering, VSM Asbestverwijdering B.V. 100%-zustermaatschappij van VSM Sloopwerken B.V. is in het bezit van het Procescertificaat Asbestverwijdering.

Door onze jarenlange ervaring en opgebouwde expertise, kunt u er zeker van zijn dat het gehele traject, van verwijdering en afvoer van het asbesthoudend materiaal, bij ons in goede handen is.

Veilig slopen voor mens en milieu

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op