Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

Certificaten

Wij hanteren een streng kwaliteitsmanagementbeleid als het gaat om de veiligheids-, milieu- en organisatorische aspecten van projecten, hierbij staan veiligheid, duurzaamheid en het belang van maatschappelijke verantwoord ondernemen centraal.

Ons kwaliteitsmanagementbeleid wordt beoordeeld doormiddel van kantoor- en project audits door Normec Certification B.V.


SVMS-007

De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) bevat eisen op het gebied van veilig en milieukundig slopen. Hierbij wordt rekening gehouden met de Arbo-regelgeving en een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen. 

download hier

Verificatie Circulair Sloopproject

Aanvullend op het BRL SVMS-007 certificaat zijn wij voor diversen projecten gecertificeerd conform de Verificatie Circulair Sloopproject.

De Verificatieverklaring mag alleen worden afgegeven door certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor de BRL SVMS-007. Het certificaat wordt alleen afgegeven aan een sloopaannemer die heeft aangetoond het niveau van de BRL SVMS-007 te hebben. Daarmee wordt de waarde van de Verificatieverklaring geborgd.

download hier

VCA **

VCA betekent VGM Checklist Aannemers. Dit is een veelzijdig programma waarmee aannemingsbedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst op hun veiligheids-, gezondheids- en milieu (VGM)-beheersysteem. 

download hier

Procescertificaat Asbestverwijdering

Ascert is de beheerstichting voor het Certificatiestelsel Asbest. De stichting voert in opdracht van certificerende instellingen taken uit. Daarnaast beheert Ascert in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het risico-indelingsinstrument SMA-rt.

download hier

NEN-EN-ISO 9001:2015

NEN-EN-ISO 9001:2015 is een wereldwijd geaccepteerd kwaliteitssysteem om aan te tonen dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan. Het management heeft vastgelegd op welke wijze er wordt omgegaan met de bedrijfsbelangen, het personeel, de omgeving, het milieu, interne en externe klanten, de toeleveranciers en de maatschappij. Dit is gericht op het streven naar een constante kwaliteit van de diensten en een continue verbetering hiervan. 

download hier

NEN-EN-ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Door middel van dit milieumanagementsysteem hebben bedrijven een handvat om op systematische wijze de milieuaspecten als gevolg van hun activiteiten en/of producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

download hier     

                                          

BRL SIKB 7000

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van markt en overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van bodembeheer te verhogen.

download hier     

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op