Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

Bodemsanering

Uitvoering van bodemsanering mag alleen plaatsvinden onder de norm BRK SIKB 7000

In Nederland komt bodemverontreiniging op grote schaal voor. Diverse bodemlocaties zoals voormalige gasfabrieksterreinen, chemische fabrieken, stortplaatsen, landbouwgronden en ondergrondse olietanks die in het verleden hebben gelekt zijn ernstig verontreinigd, maar ook verontreinigingen die recentelijk zijn ontstaan moeten worden gesaneerd.

De belangrijkste bodemvervuilers zijn zware metalen, cyaniden, PAK’s, oude bestrijdingsmiddelen, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen en asbest. Vaak bereikt de vervuiling het grondwater, waardoor de vervuiling via het water zich over een veel groter gebied kan verspreiden.

Bodemsanering moet aan wettelijke regels en voorschriften voldoen. Uitvoering van bodemsanering mag alleen plaatsvinden onder de norm BRL SIKB 7000. VSM Bodem & Infra B.V. 100%-zustermaatschappij van VSM Sloopwerken B.V. is gecertificeerd volgens de meest recente beoordelingsrichtlijn op het gebied van bodemsanering BRL SIKB 7000, Protocol 7001 en erkend door de overheid.

Afhankelijk van de situatie wordt bij een bodemsanering de grond geïsoleerd, ontgraven, gescheiden en afgevoerd naar speciale depots of verwerkers voor opslag en/of reiniging.

Bodemsaneringswerkzaamheden en infrastructurele projecten gaan vaak samen. Hierdoor hebben wij ons tevens gespecialiseerd in infrastructurele werkzaamheden.

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op