Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

PRIVACY STATEMENT & DISCLAIMER

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement en disclaimer:

Deze privacy statement en disclaimer hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door VSM Sloopwerken B.V., VSM Asbestverwijdering B.V. en VSM Bodem & Infra B.V. bij de voorbereiding en uitvoering van onze projecten op het gebied van duurzame binnenstedelijke totaalsloop, industriële sloop en ontmanteling, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele projecten.

Wij hechten groot belang aan de privacy van derde en betrachten daarom de groots mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebben moderne technieken, passende ICT bescherming en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een beveiligde internetwebsite- en server, back-up, Pc’s, documenten en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Bij constatering van een data-lek of een vermoedelijk data-lek wordt deze te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. De meldplicht datalekken geldt voor de gehele organisatie en iedere medewerker en wordt gecoördineerd door de Functionaris Gegevensbescherming.

Waar en wanneer worden uw persoonsgegevens opgeslagen:

Uw persoonsgegevens worden binnen de EU opgeslagen, indien u een dienst afneemt of indien u een zakelijke relatie bent. Als u uw gegevens invult of achterlaat op deze website via het contactformulier en/of projectinformatie pagina, zullen wij deze informatie alleen gebruiken om u te informeren en/of uw klacht, schade of opmerking in behandeling te kunnen nemen. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen indien u met ons bent gelinkt op sociale media.

Waarom worden uw persoonsgegevens opgeslagen:

De door ons opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van een zakelijkbelang met betrekking tot de levering van een overeenkomst zoals project- en financiële administratie, betalingen, de website, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Doel en hoelang worden uw persoonsgegevens opgeslagen:
 

  • voor de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst ten behoeve van een project;

  • voor het betalen en afhandelen van debiteuren en crediteuren;

  • voor de aanvraag van een vrijblijvende (onderhandse- en openbare) aanbesteding/offerte;

  • voor het behandelen van vragen, klachten en schades;

  • voor onze relatiebeheer.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren

Met wie kan uw gegevens worden gedeeld:

Voor het correct laten verlopen van de overeenkomst en het uitvoeren van onze werkzaamheden kunnen wij gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw persoonsgegevens. De externe partijen waar wij uw persoonsgegevens aan verstrekken gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zij mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Het kan voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens af te staan aan overheidsinstanties/bevoegd gezag of andere partijen. In dit geval delen wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan externe partijen.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw persoonsgegevens:

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en te laten verwijderen. Indien wij gebruik maken van afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vragen wij altijd eerst toestemming aan degene van wie de afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een bericht aan onze functionaris gegevensbescherming.

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies. Maar deze cookies bevatten alleen anonieme gegevens en worden alleen gebruikt om de website technisch goed te laten functioneren. Onze website maakt voor het embedden van video's gebruik van YouTube. Ook maken we gebruik van Google Maps en voor het delen op de sociale netwerken hebben wij share-buttons opgenomen, wij raden u aan om de privacy statement-disclaimer-cookies beleid van deze websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij eventueel uw informatie verzamelen, gebruiken of delen.
 
Disclaimer:

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van VSM Sloopwerken B.V. , VSM Asbestverwijdering B.V. en VSM Bodem & Infra B.V.. Wij behouden alle rechten op alle informatie zoals tekst en afbeeldingen die worden getoond op deze website. Het is niet toegestaan om informatie van onze website te downloaden, te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij garanderen echter niet dat deze website altijd foutloos of ononderbroken functioneert. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Wij kunnen wijzigingen en aanvullingen aanbrengen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar deze website verwijst of voor websites en bestanden welke gekoppeld zijn aan externe websites. Wij raden u aan om de privacy statement-disclaimer-cookies beleid van deze websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij eventueel uw informatie verzamelen, gebruiken of delen.

 Informatie:

Voor vragen over onze privacy statement en disclaimer, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. De Functionaris Gegevensbescherming staat u graag te woord.

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op