Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

Duurzame en circulaire binnenstedelijke totaalsloop


Duurzame en circulaire totaalsloop van complete woonwijken, afgeschreven ziekenhuizen, woon-zorgcomplexen, scholen en industrieterreinen.

Wij staan bij binnenstedelijke totaalsloop garant voor communicatie en een veilige, duurzame en circulaire uitvoering. Ieder project krijgt zijn eigen specifieke Taak Risico Analyse (TRA) en Plan van Aanpak, welke worden opgenomen in een VGWM-Sloopplan.

Voorafgaand aan de totaalsloop wordt het complete gebouw aan de hand van de reststoffeninventarisatie tot op het casco handmatig en selectief gestript/gedemonteerd t.b.v. recycling, refurbishment of het direct hoogwaardig hergebruik van circulaire bouwmaterialen en/of elementen.

De totaalsloop van het casco wordt uitgevoerd d.m.v. geluid- en trillingarm hydraulische sloopkranen welke zijn voorzien van common rail-technologie t.b.v. CO2 en NOx reductie. Zijn akoestische gedempt en uitgerust met trillingsisolatoren en watersproei-installaties zodat stof, geluid- en trilling worden beheerst.

Tijdens de uitvoering houden we de belangen van zowel de opdrachtgever als de omwonenden nauwlettend in de gaten en  gaan we per sloopproject voor optimaal hergebruik van circulaire bouwmaterialen en elementen. Zo wordt ieder binnenstedelijke totaalsloop een maatschappelijk verantwoord project. 

Duurzaam en circulair slopen is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering.

"Wij maken van ieder binnenstedelijke project een maatschappelijk verantwoord project"

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op