Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

Chroom 6 verwijderen


Chroom 6:

Chroom 6 is de afgelopen 50 jaar veelvuldig toegepast als antiroestmiddelen voor metalen oppervlakken (anti-corrossive primers/verf) maar ook in houtconserveringsmiddelen, cement en leer. Chroom 6 is zeer schadelijk voor de gezondheid en komt vrij bij het spuiten met deze primers/verf of door het geverfde oppervlak te bewerken (schuren, slijpen, zagen of verhitten). Chroom 6 is o.a. toegepast in schepen, treinen, vliegtuigen, civieltechnische kunstwerken, hoogspanningsmasten en gebouwen.

Er zijn drie varianten waarop Chroom 6 in het lichaam kan komen: door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. De chroom-6-verbinding moet daarvoor eerst oplossen in het water van het longslijm, maagsap of zweet van de huid. Na het oplossen kan de chroom-6-verbinding een lichaamscel ingaan en zo in het lichaam komen.

Chroom 6 verwijderen:

Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van chroom 6 is vanuit de Arbowetgeving vastgesteld dat er maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden bij het verwijderen van chroom 6.

Echter zijn er nog geen wettelijke protocollen voor het verwijderen van Chroom 6. Daarom hanteren we bij Chroom 6 verwijdering dezelfde normen en werkmethoden aan als bij asbestverwijdering. De norm hierbij is streng: volgens adviesinstituut de SER mag de concentratie in de lucht niet hoger zijn dan 'tientallen miljoenste van een gram per kubieke meter lucht'. Voor de verwijdering van Chroom 6  hebben wij diverse werkprotocollen opgesteld, waardoor de verwijdering veilig en beheersbaar wordt uitgevoerd. 

Voor de verwijdering van Chroom 6 hebben wij diverse werkprotocollen opgesteld, waardoor de verwijdering veilig en beheersbaar wordt uitgevoerd.

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op