Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

Chroom 6 verwijderen


Chroom 6:

Chroom 6 is de afgelopen 50 jaar veelvuldig toegepast als antiroestmiddelen voor metalen oppervlakken (anti-corrossive primers/verf) maar ook in houtconserveringsmiddelen, cement en leer. Chroom 6 is zeer schadelijk voor de gezondheid en komt vrij bij het spuiten met deze primers/verf of door het geverfde oppervlak te bewerken (schuren, slijpen, zagen of verhitten). Chroom 6 is o.a. toegepast in schepen, treinen, vliegtuigen, civieltechnische kunstwerken, hoogspanningsmasten en gebouwen.

Er zijn drie varianten waarop Chroom 6 in het lichaam kan komen: door inslikken (maag), door inademen (longen) of via de huid. De chroom-6-verbinding moet daarvoor eerst oplossen in het water van het longslijm, maagsap of zweet van de huid. Na het oplossen kan de chroom-6-verbinding een lichaamscel ingaan en zo in het lichaam komen.

Chroom 6 verwijderen:

Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van chroom 6 is vanuit de Arbowetgeving vastgesteld dat er maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden bij het verwijderen van chroom 6. De norm hierbij is streng: volgens adviesinstituut de SER mag de concentratie in de lucht niet hoger zijn dan 'tientallen miljoenste van een gram per kubieke meter lucht'. 

Voor de verwijdering van Chroom 6 hebben wij diverse werkprotocollen opgesteld, waardoor de verwijdering conform Arbowetgeving veilig en beheersbaar wordt uitgevoerd.

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op