Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

MVO-Duurzaamheid

"dé pijler onder onze werkzaamheden"

Duurzaam en circulair slopen zijn volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering

Als moderne aannemer hebben wij het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid centraal staan, waarbij duurzaam en circulair slopen volledig geïntegreerd zijn in onze bedrijfsvoering.

Wij zijn grote voorstanders van een circulaire economie, waarbij het scheiden en demonteren van alle afkomende materialen voor recycling, refurbishment of het direct hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen en/of elementen, reeds aan de bron geschiedt. Dat doen we aan de hand van de reststoffeninventarisatie die is opgebouwd volgens de SVMS-007, de Ladder van Lansink en het Cradle-to-Cradle concept.

98% van alle reststoffen die vrijkomen tijdens onze sloopprojecten worden hergebruikt of krijgen een tweede leven in de vorm van nieuwe producten(levenscyclus perspectief). Zo leveren wij dagelijks een bijdrage aan een betere toekomst voor mens en milieu.

Op onze bedrijfslocatie zijn energiebesparende maatregelen en de nieuwste- en duurzaamste technologieën toegepast en onze bedrijfswagens en arbeidsmiddelen zijn brandstof- en energiezuinig. Hierbij hanteren wij een streng inkoop beleid aangaande sociale- en milieuaspecten. Zo beoordelen wij de milieubelasting, het energiegebruik en het zoveel mogelijk reduceren van Co2 en NOx (en waar mogelijk, volledig schonen producten) en kijken naar de sociale- en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen.

Wij zoeken continu naar de juiste balans tussen financieel gezond opereren en sociale, milieutechnische en maatschappelijke vraagstukken waarbij wij uitgegaan van de triple P benadering (people, planet en prosperity). Wij werken vanuit de overtuiging dat iedere onderneming de plicht heeft om zijn omgeving en het milieu te beschermen – en dat ziet u terug, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van al onze projecten.

Duurzaamheid staat bij ons voor:

  • Duurzaam, circulair en veilig slopen
  • Minimaliseren van de CO2 en NOx-uitstoot tijdens het slopen
  • Bijdragen aan hoogwaardig hergebruik van materialen
  • Verantwoord verwerken en recyclen van vrijkomende sloopmaterialen
  • Een juiste balans tussen financieel gezond opereren en de aandacht voor sociale, milieutechnische en maatschappelijke vraagstukken.

                        
                                              

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op