Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

WATERZUIVERINGSSTATION LINDENBERGH TE KATWIJK AAN ZEE

In opdracht van DUNEA N.V. slopen wij het waterzuiveringsstation Lindenbergh welke in 1988 is gebouwd en al enkele jaren niet meer wordt gebruikt. Het gebied van Lindenbergh vormt de grens van het Natura 2000 gebied en ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Katwijk. Het Natura 2000 gebied geeft een extra zorgplicht welke inhoud dat onze werkzaamheden geen indirect of direct effect mogen hebben op de instandhoudingsdoelstelling Natura 2000 habitattypen en soorten en wij ruim voldoende zorg nemen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving en afdoende maatregelen nemen ter voorkoming van bodem- en milieuvervuilingen.

Tijdens het aanbestedingsproces is een selectie gehouden op basis van duurzaamheid, MVO, deskundigheid en ervaring ten aanzien van asbestverwijdering en duurzame totaalsloopprojecten, bij de uiteindelijke gunning van het project was niet alleen de prijs van doorslaggevende betekenis, maar werden deze specifieke aspecten meegewogen. Hierbij kwamen wij als beste uit de selectie.

Projectgegevens:

  • Soort werk: asbestverwijdering, demontage t.b.v. hergebruik en duurzame totaalsloop
  • Bebouwing: Waterzuiveringsstation Lindenbergh

Opdrachtgever: 
DUNEA N.V.


Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op