Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

Binnenstedelijkse totaalsloop

Duurzame totaalsloop van complete woonwijken, afgeschreven ziekenhuizen, woon-zorgcomplexen, scholen en industrieterreinen.

Wij staan bij binnenstedelijke totaalsloop garant voor communicatie en een veilige en duurzame uitvoering. Ieder project krijgt zijn eigen specifieke Taak Risico Analyse (TRA) en Plan van Aanpak, welke worden opgenomen in een VGWM-Sloopplan.

Voorafgaand aan de totaalsloop wordt het complete gebouw aan de hand van de reststoffeninventarisatie tot op het casco handmatig en selectief gestript/gedemonteerd t.b.v. hergebruik van bouwmaterialen en recycling.

De totaalsloop van het casco wordt uitgevoerd d.m.v. geluid- en trillingarm hydraulische sloopkranen welke zijn voorzien van common rail-technologie t.b.v. CO2 en NOx reductie. Zijn akoestische gedempt en uitgerust met trillingsisolatoren en watersproei-installaties zodat stof, geluid- en trilling worden beheerst.

Tijdens de uitvoering houden we de belangen van zowel de opdrachtgever als de omwonenden nauwlettend in de gaten en daarnaast gaan we per sloopproject voor optimaal hergebruik van bouwmaterialen. Zo wordt ieder binnenstedelijke totaalsloop een maatschappelijk verantwoord project. 

Duurzaam slopen is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering.

"Wij maken van ieder binnenstedelijke project een maatschappelijk verantwoord project"

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op