Achthovenerweg 39a  |  2351 AX  |  Leiderdorp info@vsmsloopwerken.nl +31 (0)71 30 30 500

Binnenstedelijkse totaalsloop

Sloop van complete woonwijken, afgeschreven ziekenhuizen, woon-zorgcomplexen, scholen en industrieterreinen

Wij staan bij binnenstedelijke totaalsloop garant voor communicatie en een veilige en milieutechnische uitvoering. Ieder project krijgt zijn eigen specifieke Taak Risico Analyse (TRA) en Plan van Aanpak, welke worden opgenomen in een VGWM-Sloopplan.

Voorafgaand aan de totaalsloop wordt het complete gebouw aan de hand van de reststoffeninventarisatie tot op het casco handmatig en selectief gestript/gedemonteerd t.b.v. direct hergebruik. De totaalsloop van het casco wordt uitgevoerd d.m.v. geluid- en trillingarm hydraulische sloopkranen welke zijn voorzien van common rail-technologie t.b.v. CO2 en NOx reductie. Zijn akoestische gedempt en uitgerust met trillingsisolatoren en watersproei-installaties zodat stof, geluid- en trilling worden beheerst.

Tijdens de uitvoering houden we de belangen van zowel de opdrachtgever als de omwonenden nauwlettend in de gaten en daarnaast gaan we per sloopproject voor optimaal hergebruik en recycling van restmaterialen. Zo wordt ieder binnenstedelijke totaalsloop een maatschappelijk verantwoord project. 

"Wij maken van ieder binnenstedelijke project een maatschappelijk verantwoord project"

Wilt u meer weten?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op